Hunebedden in verhouding

Over oriŽntatiepatronen bij hunebedden (in Europese context)

Trefwoorden bij deze website:
Drente - Hondsrug, Mecklenburg - Oostzeekust
Hunebedden, Vergrote dolmens, Heuvels, Palissadenring
Pythagoras, Zhou bi, Nine chapters, Sulva sutra, MesopotamiŽ
Geometrie, Proportie, Rooster, Integrale rechthoekige driehoek, Ellips

>>> Naar de Nederlandse tekst
>>> Naar de Nederlandse samenvatting
( >>> Naar de oude tekst)


Hunebedden (Dutch dolmens) in proportion

About orientation patterns with hunebedden (in European context)

Keywords for this website:
Drente - Hondsrug, Mecklenburg - Baltic Sea coast
Dutch dolmens, Enlarged dolmens, Mounds, Palisade ring
Pythagoras, Zhou bi, Nine chapters, Sulba sutra, Mesopotamia
Geometrics, Proportion, Grid, Integral right angled triangle, Ellipse

>>> To the English text
>>> To the English abstract
( >>> To the old text)