Hunebedden in verhouding

Over oriëntatiepatronen bij hunebedden (in Europese contekst)

Meetgegevens plattegronden

Kies hieronder een regio.
Nederland: Drenthe
Duitsland: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg
Frankrijk: Ardèche en Gard
Ierland: County Cork
Bulgarije: Rodopi


County Cork

NB. De fase-aanduiding achter een meting verwijst naar de fasering in de gebruikte meetinstrumenten. Zie de pagina De gebruikte intrumenten.
De declinatiecorrectie werd verkregen via de website van het NOAA [14.1].

Dolmens nabij Knockane

Augustus 2008, declinatiecorrectie -7° inbegrepen, meetfase III

A-zijde: 90°, B-zijde: 96°
NB 51°49.82’ / WL 008°18.42’A-zijde: 116°, B-zijde: 120°
NB 51°49.50’ / WL 008°18.42’Op hetzelfde veld als deze twee dolmens zou volgens Borlase [51] nog een derde hebben gelegen. Helaas was het veld geheel met braamstruiken overwoekerd, zodat de restanten niet konden worden opgespoord. Dankzij de heer Denis Czeedon uit Knockane, die al jaren vrijwillig een paadje door de struiken vrijhoudt, kunnen beide nog bestaande dolmens worden bezocht.

De dolmens staan naast elkaar op ongeveer 10 meter afstand. Er zijn alleen oriëntatielijnen opgemeten en geen afmetingen. De onderlinge afmetingen zijn uit de snijpunten van de oriëntatielijnen en de vergelijking met de plattegrond in de Survey [50] afgeleid. Daar staan beide dolmens op dezelfde plattegrond ingetekend. Op basis van deze plattegrond en omdat de blauw gestippelde lijnen (figuur hieronder) dezelfde oriëntatie hebben, wordt hier verondersteld, dat ze in elkaars verlengde liggen. Bij de 117° oriëntatielijn (rood gestippeld) werd tijdens de metingen een vergissing begaan. Er staat 140° opgetekend net als bij de werkelijke 140° oriëntatielijn. Wellicht is de vergissing ontstaan, doordat de waarden 117° en 140° een paar vormen bij de hunebedden met satelieten.