Hunebedden in verhouding

Over oriëntatiepatronen bij hunebedden (in Europese contekst)

Meetgegevens plattegronden

Kies hieronder een regio.
Nederland: Drenthe
Duitsland: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg
Frankrijk: Ardèche en Gard
Ierland: County Cork
Bulgarije: Rodopi


Drenthe

NB. De fase-aanduiding achter een meting verwijst naar de fasering in de gebruikte meetinstrumenten. Zie de pagina De gebruikte intrumenten.
De declinatiecorrectie werd verkregen via de website van het NOAA [14.1]. Tenzij anders vermeld hebben alle fase IV plattegronden schaal 1:100.

D38, D39 en D40 onderling

September 2004, declinatiecorrectie -½° inbegrepen, meetfase II
NB 52°48.64’ / OL 006°53.29’

Oriëntatielijn Meting heen Meting terug Helling Afstand
Van D38 naar D39 193¼° 13½° +1° 28½ mtr
Van D38 naar D40 139½° 320;° +½° 66¼ mtr
Van D39 naar D40 115¼° 295¾° -½° 55 mtr

Hoek Meting
In D38 tussen D39/D40 53¼°
In D39 tussen D38/D40 102°
In D40 tussen D38/D39 25°

D23, D24 en D25 onderling

September 2004, declinatiecorrectie -½° inbegrepen, meetfase II
NB 52°56.67’ / OL 006°48.18’

Oriëntatielijn Meting heen Meting terug Helling Afstand
Van D23 naar D24 209° 29½° -2° 23 mtr
Van D23 naar D25 144¼° 324° -1¼° 46½ mtr
Van D24 naar D25 114° 294° +¼° 42 mtr

Hoek Meting
In D23 tussen D24/D25 64¾°
In D24 tussen D23/D25 84¾¾°
In D25 tussen D23/D24 30°

Bronneger D21

April 2007, declinatiecorrectie 0° inbegrepen, meetfase III
NB 52°56.65’ / OL 006°48.01’

In de afbeelding hieronder zijn de steenvormen overgenomen van de opgravingsplattegrond van van Giffen.

Bronneger D22

April 2007, declinatiecorrectie 0° inbegrepen, meetfase III
NB 52°25.00’ / OL 006°48.03’

De plattegrond is overgenomen uit de atlas van van Giffen [14.2]. De rode punten op de plattegrond corresponderen met de meetpunten van de fotoserie eronder. Langs deze punten is de oriëntatie en de uitlijning op D21 gecontroleerd. Omdat het hunebed in de grond verscholen ligt, kon meetpunt E niet ten opzichte van de draagstenen worden gekozen. Door een koord te spannen is de positie van dit punt uit de plattegrond afgeleid. Op de plattegrond is het koord met een blauwe lijn weergegeven.

Schipborg D7

Augustus 2010, declinatiecorrectie ½° inbegrepen, meetfase IV
NB 53°03.66’ / OL 006°41.07’

Emmen D38

September 2010, declinatiecorrectie ½° inbegrepen, meetfase IV
NB 52°48.67’ / OL 006°53.25’


Emmen D40

April 2011, declinatiecorrectie ½° inbegrepen, meetfase IV
NB 52°48.66’ / OL 006°53.24’

Emmen D39

Mei 2011, declinatiecorrectie ½° inbegrepen, meetfase IV
NB 52°48.67’ / OL 006°53.25’

Door een bug in het programma is een deel van de gegevens verloren gegaan.
Op basis van bestaande plattegronden is hiervan een inschatting gemaakt, die in rood staat weergegeven.

Bronneger D25

Juni 2011, declinatiecorrectie ½° inbegrepen, meetfase IV
NB 52°56.67’ / OL 006°48.18’

Hunebed D25 staat op een licht naar het zuiden toe (Hunzedal) aflopende bodem. De twee middelste trilithons wekken de indruk in die richting te zijn verzakt. Aangezien de huidige situatie behoorlijk afwijkt van de veldplattegrond door van Giffen [14.3], zou dit wel eens na 1918 kunnen zijn gebeurd. Over het algemeen vallen de plattegronden van van Giffen vaak wat te ’net’ uit, maar het verschil is eigenlijk te groot om het daaraan te wijten. Beide buitenste trilithons zijn aan verzakking ontkomen, omdat daar de deksteen tevens op een sluitsteen rust. De plattegrond links geeft de gemeten situatie weer, rechts een inschatting van de oorspronkelijke situatie.

Drouwenerveld D26

Augustus 2011, declinatiecorrectie ½° inbegrepen, meetfase IV
NB 52°56.56’ / OL 006°46.42’

Naar aanleiding van de bevindingen bij D25 (zie de pagina Oriëntatierooster) werd bij hunebed D26 alleen van de oostelijke helft een plattegrond gemaakt. Vanwege terreincondities (lang gras, wat de laserstralen blokkeerde) werd deels voor een andere strategie gekozen: Enkele stenen werden loodrecht van boven gefotografeerd, waarna de meetpunten (stickers) werden werden verbonden (rode delen in de figuur hieronder) en met de metingen gecombineerd.